Podání hlášení do systému ISPOP:

  •    1.000 Kč – jednorázový poplatek

 

Zpracování podkladů do datového standardu ISPOP dle množství

kódů odpadu z Vaší evidence: 

  •   od 1 do 5 druhů odpadu – 2.000 Kč - jednorázový poplatek 
  •   od 6 do 10 druhů odpadu – 3.500 Kč - jednorázový poplatek 
  •   od 11 do 20 druhů odpadu – 5.500 Kč - jednorázový poplatek

                        Jednotlivým druhem odpadu se rozumí každý kód odpadu. 

Pokud nakládáte s větším počtem druhů odpadů, cenu Vám stanovíme individuálně. 

Odpadové hospodářství:

Zpracování průběžné měsíční evidence odpadů - od 600 Kč / měsíc