Co je to průběžná evidence odpadů?


Každý původce odpadu musí vést průběžnou evidenci odpadů:

 

  •  Za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť 
  •  Musí obsahovat datum, jméno odpovědné osoby a další náležitosti podle zákona 541/2020 Sb.
  •  Vede se při každé jednotlivé produkci – převzetí odpadů
  •  Při nepřetržitém vzniku a periodickém svozu se vede v měsíčních intervalech
  •  Od 1.7. 2016 musí obsahovat IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení) partnerů.