Kdo podává hlášení o odpadech?: 

1.        Povinnost podat hlášení o odpadech za uplynulý rok mají původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání,   právnické osoby), pokud vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t           ostatních odpadů.

    2.          Hlášení se podává za každou provozovnu zvlášť dle ORP (obec s rozšířenou působností) dle místa provozovny    

 

 Termín podání:

  •        Do 15. února následujícího roku.

     

 

  Kam se podává?:

  • Ohlašování probíhá výhradně prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností-ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).